The Base Height Udon

หุ่นโครงสแตนเลส ที่ออกแบบมาให้เหมือนมีลักษณะเหมือน ท่าทางคนประดับในสวน เพิ่มให้เหมือนมีกิจกรรมของหุ่น เพิ่มเติมในสวนธรรมชาติ ที่ร่มรื่นย์ ให้ผู้คนที่ มาพักผ่อน นั่งเล่นในสวน มีความผ่อนคายเพิ่มขึ้นด้วย
Visitors: 33,939