Idea&Inspiration


  • นำเศษเหล็ก อะไหล่ที่ไมใช้แล้วนำมาดัดแปลงประยุกต์เป็นโต๊ะ เก้าอี้ ที่นำมาใช้ได้ในหลายยุกต์ หลายสมัย จนถึงแนว industrial furniture และแนว Loft [Spare Parts Reused Furniture]

  • Inspiration ของ Artist ที่เอาท่อนำ้ ท่อเหล็ก มาเรียงจัดวางเป็นประติมากรรม รูปหน้าคน รูปสัตว์ [Steel Pipe]

  • หลากหลายมทอจับประตู ที่ใส่ความคิดการออกแบบ ให้มีเอกลักษณ์ และ ดึงดูด ผู้ที่จะมาใช้งาน Door Handles Brass [มือจับประตูทองเหลือง]

  • แนวคิดการออกแบบ แล้วมาประยุกต์จาก อุปกรณ์ หรือ เครื่องยนต์ เครื่องจักร ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว อีกแรวความติด ดีๆๆ ครับ
Exhibition Siant Seiya ที่เอาชุดเกราะมาทําขนาดเท่าจริง มีชุดเกราะ Gold Saint น่าสนใจมากมายติดตามราัยละเอียด เพิ่มเติมที่ http://itakon.it/origini/saint-seiya ได้ครับ ถ้านำมาทําเป็นโลหะ หรือทองเหลือง คงจะอลังการมากๆๆครับ
Visitors: 33,941